• <td id="mqqq0"><option id="mqqq0"></option></td>
 • SRL型翅片管散热器


  产品概述
   SRL型翅片管散热器使用中能够正常发挥它的散热作用,这离不开配件之间的相互配合,下面就具体的来说说翅片管散热器安装需要的配件吧。
   1、跑风:跑风是散热器重要的配件,主要作用就是用来给散热器放气。在供暖期,暖气里总会有气体产生,若不排出将会阻塞热水正常运行,影响整个采暖系统的散热作用。
   2、丝堵:丝堵一般用于散热器的尾端,起到封闭性的作用,让热水在内流动,不会出现漏水等问题。从结构上来看,丝堵是水暖系统中常用的配件,承受着较大的系统压力,并且会面对着被腐蚀,在热胀冷缩的物理作用下经受冻裂、膨胀漏水的考验。
   3、胀钉和挂钩:这两种散热器配件作用是将散热器固定在墙面上。现在的产品与传统的散热器存在很大的区别,一般用户都会直接悬挂在墙上,不需要额外装置暖气罩,胀钉可以让暖气片不晃动、不移位。
   配件之间的相互配合对于SRL型翅片管散热器是很重要的,能够让其保持正常稳定的工作,同时发挥较好的散热作用。
  SRL型翅片管散热器传热系数、阻力如下表
  散热器型号 热介质 传热系数K值
  千卡/米2时℃
  阻力毫米水柱
  SRLB×A/2 蒸汽(一个表压) K=13.1(Vγ)0.40 H=0.174(Vγ)1.67
  过热水130℃
  (流速0.023-0.037)
  K=14.2(Vγ)0.24 H=0.153(Vγ)1.58
  SRLB×A/3 蒸汽(一个表压) K=13.0(Vγ)0.43 H=0.309(Vγ)1.62
  过热水130℃
  (流速0.0154-0.038)
  K=12.5(Vγ)0.29 H=0.296(Vγ)1.58

  主要技术参数
  散热器
  型号
  通风净
  截面积
  (m2
  散热面积
  (m2  受热
  面积
  (m2
  热介质
  通过截
  面积
  (m2
  尺   寸(mm)

  重量
  (kg)
  A B A1 B1 A2 B2 A3 B3 C
  SRL-5×5/3 0.11 16.7   35 0.88 0.0070 500 400 545 500 575 540 605 570 200 5"/4 51
  SRL-5×5/2 0.11 11.0 23 0.58 0.0046 160 38
  SRL-10×5/3 0.22 34.0 35 1.76 0.0070 900 1000 1040 1070 200 83
  SRL-10×5/2 0.22 22.3 23 1.16 0.0046 160 50
  SRL-12×5/3 0.27 42.6 35 2.20 0.0070 1200 1250 1290 1320 200 99
  SRL-12×5/2 0.27 28.0 23 1.45 0.0046 160 71
  SRL-6×6/3 0.15 23.6 41 1.24 0.0082 600 500 635 600 665 640 695 670 200 3"/2 66
  SRL-6×6/2 0.15 15.6 27 0.82 0.0054 160 43
  SRL-10×6/3 0.26 39.8 41 2.06 0.0082 900 1000 1040 1070 200 95
  SRL-10×6/2 0.26 26.2 27 1.36 0.0054 160 59
  SRL-12×6/3 0.32 49.9 41 2.58 0.0082 1200 1250 1290 1320 200 113
  SRL-12×6/2 0.32 32.9 27 1.70 0.0054 160 81
  SRL-15×6/3 0.39 60.0 41 3.09 0.0082 1400 1500 1540 1570 200 131
  SRL-15×6/2 0.39 39.5 27 2.04 0.0054 160 94
  SRL-24×6/3 0.60 95.8 41 4.89 0.0082 2300 2400 2440 2470 200 197
  SRL-24×6/2 0.60 63.1 27 3.23 0.0054 160 138
  SRL-7×7/3 0.21 31.7 47 1.65 0.0094 700 600 725 700 755 740 785 770 200 2" 83
  SRL-7×7/2 0.21 20.9 31 1.09 0.0062 160 60
  SRL-10×7/3 0.30 45.7 47 2.36 0.0094 900 1000 1040 1070 200 107
  SRL-10×7/2 0.30 31.0 31 1.56 0.0062 160 77
  SRL-12×7/3 0.37 57.2 47 2.96 0.0094 1200 1250 1290 1320 200 127
  SRL-12×7/2 0.37 37.8 31 1.95 0.0062 160 91
  SRL-14×7/3 0.43 66.1 47 3.41 0.0094 1400 1450 1490 1250 200 144
  SRL-14×7/2 0.43 43.6 31 2.25 0.0062 160 102
  SRL-15×7/3 0.45 68.8 47 3.54 0.0094 1400 1500 1540 1570 200 148
  SRL-15×7/2 0.45 45.4 31 2.34 0.0062 160 105
  SRL-17×7/3 0.50 80.4 47 4.13 0.0094 1700 1750 1790 1820 200 169
  SRL-17×7/2 0.50 53.1 31 2.73 0.0062 160 120
  SRL-22×7/3 0.66 101.3 47 5.21 0.0094 2100 2200 2240 2270 200 196
  SRL-22×7/2 0.66 66.8 31 3.43 0.0062 160 145
  SRL-15×10/3 0.69 95.2 65 4.91 0.0130 1000 1400 995 1500 1025 1540 1055 1570 200 5"/2 215
  SRL-15×10/2 0.69 63.0 43 3.25 0.0086 160 140
  SRL-17×10/3 0.74 111.4 65 5.72 0.0130 1700 1750 1790 1320 200 226
  SRL-17×10/2 0.74 73.6 43 3.89 0.0086 160 159
  SRL-20×10/3 0.85 127.5 65 6.54 0.0130 1900 2000 2040 2070 200 252
  SRL-20×10/2 0.85 84.2 43 4.33 0.0086 160 177
  SRL-14×8/2 0.54 50.7 35 2.55 0.0070 800 1400 815 1450 845 1490 875 1520 160 2" 108


  相关产品

  一个人看的www的视频中文
 • <td id="mqqq0"><option id="mqqq0"></option></td>